PROJEKT NÁRODNÍ SUVERENITY
 
 
OBČANSKÉ REFERENDUM PROJEKT


... další nabídka poslechu
  • Tento web slouží jako informační rozcestí, které vás formou audio nahrávek provede celým projektem.
  • Seznámí vás s myšlenkou plné přímé demokracie, a jak toho dosáhnou.
  • Kdo? Kdo jiný než my občané
  • Kdy? Kdy jindy než teď
  • Kde? Kde jinde než zde, v České republice
  • Jak? Myšlenkami, plánem a provedením
  • Čím? Legitimnní cestou,
    dle platné Ústavy ČR, čl.2, ústavního zákona č. 1, kde je jednaznačně uvedeno, že lid je nejvyšším zdrojem státní moci.
C: 2022 Referendum-ČSR - audio (Občanské referendum) - práva vyhrazena