Referendum ČSR - program rekonstrukce České republiky
PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE - ZÁKONODÁRNÉ REFERENDUM
PREZIDENT - VLÁDA - HEJTMANI - STAROSTOVÉ - ZEMSKÝ SYSTÉM
25.10.2021 » ... » 3924
25.10.2021 NÁVRHY OBČANSKÝCH ZÁKONŮ 3924
Návrh části nové Občanské Ústavy
Návrh části nového Zákoníku ČR
Návrh části nového Prováděcího zákona
Návrh části nového Prozatímního občanského zákona
Návrh Jednacího řádu
C:2021 Referendum ČSR - Občanská jednota | Všechna práva vyhrazena
admin