Referendum ČSR - program rekonstrukce České republiky
PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE - ZÁKONODÁRNÉ REFERENDUM
PREZIDENT - VLÁDA - HEJTMANÉ - STAROSTOVÉ - ZEMSKÝ SYSTÉM
...
20.04.2021 NÁVRHY OBČANSKÝCH ZÁKONŮ 417
Návrh části nové Občanské Ústavy
Návrh části nového Zákoníku ČR
Návrh části nového Prováděcího zákona
Návrh části nového Prozatímního občanského zákona
C:2020 Referendum ČSR | Všechna práva vyhrazena
admin