Referendum ČSR - program rekonstrukce České republiky
PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE - ZÁKONODÁRNÉ REFERENDUM
PREZIDENT - VLÁDA - HEJTMANI - STAROSTOVÉ - ZEMSKÝ SYSTÉM
...
22.06.2021 STANOVY 60017
Registrace
1. Stanovy
2. Vzor - Podpisový arch
C:2021 Referendum ČSR - Občanská jednota | Všechna práva vyhrazena
admin